Back to top

Den dětí - Černá Studnice

Již tradičně na Den dětí vyrážíme na Černou Studnici. Osmáci připravili pro dva nižší ročníky po celé trase stopovanou s úkoly a sladkou odměnou v cíli. Letos nám přálo počasí, o to víc si děti výlet užily. U rozhledny jsme si odpočinuli, nasvačili...
05.06.2017 | Iveta Randáková

Zvukové jevy v IQ landii v Liberci

Výuka v laboratořích IQ landie v Liberci se pro žáky 2. stupně naší základní školy stává samozřejmostí. Tentokrát se vypravili zkoumat zvukové jevy žáci 8.-9. třídy pod vedením Ing. Michaely Motyčkové a Mgr. Jitky Masopustové. O...
05.06.2017 | Michaela Motyčková

Velcí malým aneb oslavy Dne dětí

Den dětí je pro všechny vždy dnem zvláštním, plným radosti a také odměn. Naši malí již týden, možná i déle, žili v očekávání a velcí vlastně taky. Připravit oslavy pro 1. – 5. ročník znamenalo dát hlavy i ruce dohromady, sejít se a...
01.06.2017 | Lenka Wünšová

Dětský den

Dne 1.6. jsme s našimi žáky absolvovali Dětský den. Přípravy a organizace se ujali žáci devátých a osmých tříd pod vedením paní učitelky Lenky Wünšové. Tímto bychom jim chtěli veřejně poděkovat! Dětský den probíhal převážně v...
01.06.2017 | Pavlína Kubáčková

Školní výlet na hrad Kost

Nezadržitelně se blíží konec školního roku a všichni žáci se těší, že si vyjedou na zasloužený školní výlet. Nejinak je tomu i u nás. Ve středu 31.5. si vyrazili na hrad Kost naši třeťáci, čtvrťáci a s nimi žáčci 2.B. Po parném předcházejícím...
31.05.2017 | Eva Breslerová

Moderní hřiště v ulici Sokolí

Tak už je tady. Již dlouhá léta chybí žákům školy kvalitní venkovní hřiště. To by se mělo koncem příštího roku změnit. Na pozemku naproti budově školy v ulici Sokolí vznikne víceúčelové, oplocené hřiště s umělým povrchem o rozměrech 22 x...
31.05.2017 | Michaela Hanyšová

Návštěva pivovaru

Dne 25.5.2017 v rámci výuky chemie navštívili žáci 9. ročníku pivovar Konrád ve Vratislavicích nad Nisou. Pan Pavel Regner nás seznámil s historii pivovaru a poté i s výrobou a expedicí piva. Exkurze se žákům velice líbila.
29.05.2017 | Michaela Motyčková

Recitační soutěž

V pátek 26.5. se konala recitační soutěž žáků 1. - 5.ročníků. Této soutěže se zúčastnili žáci, kteří postoupili z jednotlivých třídních kol. V kategorii první ročníků zvítězil Dominik Hanousek (1.A), na druhém místě byla Emílie Baláková(1.A) a třetí...
29.05.2017 | Jana Řeháčková

Montessori - Výlet po Greenway Jizera...

Počkali jsme si na příznivé počasí a vydali se na výlet trochu dále. Půjčili jsme si koloběžky a jeli jsme z Malé Skály od Boučkova statku do Dolánek ke Dlaskovu statku. Žáci byli moc spokojení, všichni měli...
29.05.2017 | Valerie Jakubíková

Montessori - Návštěva Dopravního hřiště

V květnu jsme navštívili Dopravní hřiště v Jablonci. Ochotně nás přijali zaměstnanci Městské policie a dětem zapůjčili kola, koloběžky, helmy. Děti se zájmem jezdily po hlavních silnicích, využívaly pravou stranu vozovky...
22.05.2017 | Valerie Jakubíková

Montessori - Návštěva tvořivé dílny ke...

Ke Dni matek jsme navštívili v DDM Vikýř tvořivou dílnu. Děti mohly pro maminky vyrobit kytičku z vlny a drátku. Někdo vyrobil do svazku tři, někdo celý puget. Ve Vikýři je vždy příjemná atmosféra a děti tuto...
22.05.2017 | Valerie Jakubíková

Preventivní program Maják - Klima třídy

Ve čtvrtek 18. května přijeli lektoři z Majáku o.p.s. z Liberce na poslední preventivní program v letošním školním roce s názvem Klima třídy. Žáky 6. ročníku čekala celodenní práce zaměřená na zlepšování vztahů ve třídě....
22.05.2017 | Veronika Čurdová

Stránky