Back to top

Den Země 1. stupeň

V pátek 21. dubna jsme slavili na naší škole Den Země. Na celé dopoledne jsme měli připravený zajímavý program. Polovinu z něho zařídili pracovníci EKO-centra Sedmihorky, kteří za námi přijeli s cílem popovídat si s námi o přírodě....
25.04.2017 | Eva Breslerová

Montessori - Velikonoční jarmark

Velikonoční týden se v Montessori oddělení již tradičně nesl v duchu těšení se nejen na svátky jara, ale hlavně na tradiční velikonoční jarmark. Ten propukl o úterním odpoledni, kdy tělocvčičnu zaplnily barevné stánky s bohatou...
24.04.2017 | Eva Řičářová

Den Země 2. stupeň

Oslava letošního svátku Země vyšla na pátek 21. 4. Během projektového dne, na kterém se již tradičně podílí Ekocentrum se svými programy, si děti připomněly, jak je důležité chránit si místo, kde žijeme a starat se o zdraví planety. Šesťáci se...
24.04.2017 | Iveta Randáková

Volby do školské rady

Ředitelka školy ve spolupráci s volební komisí vyhlašují na základě ustanovení § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání volby 2 členů do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých...
19.04.2017 | Michaela Hanyšová

Velikonoční přípravy

Velikonoční tradice, jarní očista a příprava na oblíbené svátky - to bylo téma, které jsme společně s paní učitelkou Maruškou připravili pro malé i velké. Tentokrát bylo činností víc než dost: najít proutí, nařezat je a přivézt do školy - velký...
09.04.2017 | Lenka Wünšová

Helpíkův pohár 2017

Dne 5. dubna 2017 se žáci 5.A zúčastnili školního kola zdravotně – výchovné soutěže Helpíkův pohár, která je určena žákům ve věku 10 - 11 let. V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj...
09.04.2017 | Martina Svobodová

Předškolička s angličtinou

V pondělí jsme pro děti z MŠ Lovecká připravili hodinu s angličtinou. Děti se podívaly na video se Stevem Wattsem a pak se naučily anglicky říct části lidského obličeje. Zahrály si hry ve dvou družstvem a nakonec si nakreslily obličej příšery...
09.04.2017 | Markéta Kuncová

Vybíjená 2017 - okresní finále

V pondělí 3. dubna 2017 jsme všichni společně vyrazili hned ráno v půl 8h do Městské haly v Jablonci nad Nisou na okresní finále ve vybíjené. Našim žákům z 5. a 3. třídy ( Balatka Martin, Balatka Lukáš, Kubín Matěj, Krys Bohdan, Hlavatý...
03.04.2017 | Veronika Čurdová

Muzeum Turnov

Ve čtvrtek 30. 3. žáci 9. ročníku navštívili Muzeum v Turnově, aby si prohlédli sbírku minerálů, o kterých se letos učili v hodinách přírodopisu. Samozřejmě shlédli i ostatní expozice. Nejprve to byl největší obraz ve střední Evropě, který skicoval...
03.04.2017 | Iveta Randáková

Preventivní program Kyberšikana

Pro žáky pátého ročníku byla v rámci programu Prevence patologických jevů připravena přednáška na téma „Kyberšikana a počítačová kriminalita“. Preventista městské policie dětem vysvětlil, jaká ohrožení může internet skýtat, jaká rizika...
27.03.2017 | Martina Svobodová

Závěrečná lekce bruslení 2.A

V pátek 24.3. absolvovala třída 2.A poslední lekci bruslení pod vedení Mgr. Petry Marat. Lekce byla velice zdařilá a všichni se dobře bavili, především pak při klouzání po břiše a plnění speciálních úkolů. Na závěr každý obdržel zasloužený...
27.03.2017 | Adéla Landová

Vítání jara

V pondělí 20.3. začalo dlouho očekávané jaro, a tak jsme se rozhodli pořádně ho přivítat. Všechny třídy prvního stupně měly za úkol převléknout třídu do jarních barev a jarními motivy ji nazdobit. To však nebyl jediný úkol. I oblečení žáků a učitelů...
27.03.2017 | Adéla Landová

Stránky