Back to top

Preventivní programy - Maják Liberec

Ve čtvrtek 16. listopadu zavítala na naši školu skupina lektorů z obecně prospěšné společnosti Maják Liberec. Preventivní programy proběhly hned ve třech třídách: 9. ročník - Rizikové sexuální chování, 7. ročník - Krása a 4.B...
19.11.2017 | Veronika Čurdová

Hudební program

Ve středu 8. 11. byl pro oba stupně naší školy připraven hudební program. Menší děti si mohly poslechnout, ale i společně zazpívat pohádkové písničky v programu "Pohádkopísňostroj". Znají je z televize, ale i z hodin hudební výchovy. Pro starší...
10.11.2017 | Iveta Randáková

Předškolička – hodina českého jazyka

V pondělí 6.listopadu jsem se sešla s dětmi navštěvujíc posledním rokem mateřskou školu. Ve třídě na 1.stupni jsem pro rodiče a jejich potomky připravila hodinu českého jazyka. Dětí se sešlo poměrně dost a rodiče je se zájmem...
07.11.2017 | Pavlína Kubáčková

Atletický den

V rámci projektového dne se 2.listopadu uskutečnil Atletický den, kterého se zúčastnili žáci z celého 1.stupně. Atletický den se konal na stadionu Střelnice v Jablonci nad Nisou. Před začátkem programu se děti seřadily podle tříd, paní učitelka...
05.11.2017 | Pavlína Kubáčková

Beseda Úřadu práce v 9.třídě

Informačně poradenské středisko – IPS, Úřadu práce v Jablonci nad Nisou bylo letos tak obsazené, že jsme neměli šanci se do centra dění dostat, proto jsme nakonec využili nabídku paní Pokorové, personalistky a poradkyně pro kariérové...
22.10.2017 | Lenka Wünšová

Mediální výchova

Ve středu 18.10.2017 se na naší škole konal projektový den Mediální výchova.  Pro žáky 6.- 9. ročníku byl připraven velmi zajímavý program. Žáky 6. ročníku navštívila šéfredaktorka Deníku Jablonecka Bc. Lenka Klimentová. Seznámila děti s tím,...
22.10.2017 | Michaela Motyčková

Návštěva divadla

V pátek 13. října navštívili letos poprvé žáci 3. – 5. ročníku městské divadlo. Herci Metropolitního divadla Praha zahráli veselou pohádku Čarodějnický učeň. O legraci nebyla nouze a proto se všichni po celou dobu bavili a smáli. Na závěr...
16.10.2017 | Eva Breslerová

Podzimní Educa

Návštěva veletrhu vzdělávání v Liberci opět nezklamala. Educa je v pracovních a studijních kruzích pojem a letos se přišly prezentovat i dosud nám neznámé školy a firmy. Kromě známých středních škol našeho regionu jsme mohli nahlédnout pod...
13.10.2017 | Lenka Wünšová

Živá knihovna profesí společně s AMOSEM...

Letošní podzim je bohatý na akce pro vycházející děti, takže jsme uvítali pozvání zástupců Asociace průmyslu na prezentace současných trendů v pracovním prostředí regionu. Živá knihovna profesí- program firem...
09.10.2017 | Lenka Wünšová

Předškolička pro děti MŠ Lovecká

V pondělí 2. 10. se na naší škole konala první předškolička v tomto školním roce. Tyto přípravné a seznamovací hodiny pořádáme pro děti, které se chystají v příštím roce k zápisu do prvních tříd. Probíhají každé sudé pondělí od...
06.10.2017 | Martina Svobodová

Setkání výchovné poradkyně s rodiči...

Dne 9.10. 2017 od 16. 00 hodin proběhne podzimní setkání výchovné poradkyně školy s rodiči vycházejících žáků. Při této příležitosti budou předány základní informace o přijímacím řízení v letošním školním...
06.10.2017 | Lenka Wünšová

Projektový den Bezpečnost na silnici

Ve středu 27. září se na 1. stupni naší školy uskutečnil projektový den BEZPEČNOST NA SILNICI A PRVNÍ POMOC. Děti se po jednotlivých ročnících zúčastnily hodinové přednášky, kterou si pro nás opět připravil...
01.10.2017 | Martina Svobodová

Stránky