Back to top

První lekce plaveckého výcviku

V pondělí 5.3.2018 zahájili žáci 2. a 3. ročníku kurz plavání. Na první hodině je třeba zjistit, co už děti ve vodě dokáží a podle jejich schopností je rozdělit do plaveckých družstev. Družstev je celkem pět a pro lepší orientaci v ...
08.03.2018 | Dana Kohoutová

Masopust

Dne 13.února uspořádalo mateřské centrum Jablíčko Masopustní veselení. Program začal v 16:00 průvodem městem v maskách, s živou hudbou, cíl byl před obchodním domem Centrál. Pro děti zde bylo nachystáno občerstvení, soutěže, tanec. S paní učitelkou...
15.02.2018 | Pavlína Kubáčková

Předškolička s rodiči

V pondělí 12. února 2018 proběhla další předškolička s účastí rodičů budoucích školáků 1. třídy. Vyzkoušeli jsme si hodinu prvouky, seznámili jsme se s lidskými smysly. Všechny smysly jsme si prakticky ověřili. Děti podle zraku určovaly...
14.02.2018 | Martina Svobodová

Beseda s osmičkou

Kariérní poradenství má již pevně zakotvené místo a tradici na IPS v Jablonci. Jako každý rok, i letos probíhají besedy pro zvané školy. Je o ně velký zájem a najít termín byl docela problém. Paní Pokorová připravila pro naše žáky vstupní...
07.02.2018 | Lenka Wünšová

Předškolička v počítačové učebně

V pondělí 5.února 2018 si 16 předškoláků z MŠ Lovecká vyzkoušelo práci na počítačích. V počítačové učebně naší školy probíhala totiž další Předškolička pro budoucí prvňáčky, tentokrát tzv. informatika. Děti předvedly práci s...
05.02.2018 | Dana Kohoutová

Sportovní den na 2. stupni

Odměnou na konci pololetí byl pro všechny děti Sportovní den. Po písemkách, zkoušení a biflování se rozhodly paní učitelky podpořit zdravého ducha ve zdravém těle, a tak se utvořily tři skupiny, aby se děti mohly vydovádět. Někteří v bazénu,...
04.02.2018 | Lenka Wünšová

Prvňáci v knihovně

Naše první třídy využily nabídky Městské knihovny v Jablonci nad Nisou, která se zapojila do celostátního projektu Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Jedná se o projekt na podporu čtenářské gramotnosti a rozvoje čtenářských návyků žáků...
03.02.2018 | Martina Svobodová

IQPARK Liberec

Ve čtvrtek 1. února vyrazily děti čtvrtých a pátého ročníku se svými třídními učitelkami do libereckého IQPARKU. Tato exkurze jim byla odměnou za ukončené první pololetí školního roku. Stovky interaktivních exponátů na  ploše čtyř podlaží mají...
03.02.2018 | Iveta Randáková

Lyžařský výcvik - běžky

Po roce jsme opět vyrazili lyžovat do Břízek v Jablonci nad Nisou. Na běžecké kolečko nastoupilo celkem 5 žáků. Během lyžařského výcviku zvládly děti základy klasické techniky a procvičovaly i bruslení. Za celou dobu jsme všichni najezdili ...
01.02.2018 | Veronika Čurdová

Karneval

Po předání vysvědčení se všechny třídy sešly v jídelně. Děti i paní učitelky byly nastrojené v maskách z Divokého západu. Nejdříve si všichni zatancovali a pak byly v každé třídě vyhlášeny nejlepší masky. V tělocvičně a v jídelně byla pro indiány a...
01.02.2018 | Markéta Kuncová

Výcvik na sjezdovkách v VII. ročníku

Ačkoli to vypadalo v polovině ledna, že sněhová nadílka bude skvělá, opak byl pravdou. Termíny však rozhodly, a tak se skupina sjezdovkářů s paní učitelkou Wünšovou vydala brázdit známé svahy na Smržovce. Jsme zde každý rok a...
30.01.2018 | Lenka Wünšová

Dílny SŠ podruhé

Návštěva dílen Střední školy řemesel a služeb v Jablonci proběhla v této budově naposled. Chystá se téměř na dva roky veliká rekonstrukce, a tak jsme měli štěstí a osmáci se mohli zblízka podívat na práci i výklad našich kolegyň. Znají děti...
23.01.2018 | Lenka Wünšová

Stránky