Back to top

Atletický trojboj všestrannosti -...

Dne 4.6. 2012 na atletickém stadionu Střelnice postoupila Kamila Paličová z 3.A do krajského finále, které se konalo 14.6.2012 v Městském stadionu Ludvíka Daňka v Turnově. Kamilka opět zabojovala, získala 1781...
19.06.2012 | Jana Řeháčková

Koumes - 4. kolo

V průběhu měsíce května jsme plnili poslední úkoly celorepublikové korespondenční soutěže Koumes, která je zařazena do Poháru vědy, fyziky a dalších věd. Ve 4. kole jsme navrhovali a vyráběli vlastní trička pro případný postup do finále. Hledali...
12.06.2012 | Alena Šáfrová

Atletický trojboj všestrannosti

V pondělí 4.6.2012 se na atletickém stadionu "Střelnice" konaly okresní atletické závody v trojboji. Naši školu reprezentovala Kamila Paličová z 3.A. Tato nadaná atletka nezklamala, získala zlatou medaili a postoupila do krajského kola...
06.06.2012 | Jana Řeháčková

Okresní kolo ve streetballu - dívky

V pondělí 28.5.2012 jsme se s děvčaty již poněkolikáté zúčastnily streetballového turnaje v Městské hale v Jablonci nad Nisou. Naši školu reprezentovalo družstvo v tomto složení: Hujerová Míša, Hujerová Petra, Tůmová Petra a...
01.06.2012 | Veronika Čurdová

Den dětí 2012

Ve středu 30.května uspořádali žáci 9.ročníku ke Dni dětí zábavné dopoledne na zahradě pro předškoláky a pro děti z 1.stupně naší školy. Deváťáci si připravili celkem 16 stanovišť, na kterých malé děti plnily různorodé úkoly - kop na branku, střelba...
01.06.2012 | Veronika Čurdová

Babiriáda 2012

V pátek 25. května jsme se zúčastnili 14. ročníku přehlídky volnočasových aktivit pro děti na nám. Dr. E. Beneše v Liberci. Bambiriády se účastníme již po třetí, jako vystavovatelé zde prezentujeme naši školu a činnost kroužku malých...
27.05.2012 | Alena Šáfrová

Výstava The Human Body

Ve čtvrtek 24. 5. 2012 jsme s dětmi ze 7.-9. ročníku navštívili výstavu The Human Body v Praze. Výstava představuje kompletní anatomii lidského těla a předvádí návštěvníkům všechny tělesné systémy. Součástí je i expozice věnovaná vývoji...
26.05.2012 | Iveta Randáková

Atletický čtyřboj

V úterý 22. května jsme se zúčastnili již tradiční sportovní soutěže pro jablonecké školy Atletického čtyřboje. Každá škola může do soutěže poslat jedno družstvo tvořené až pěti žáky. Každý z nich musí nastoupit do čtyř disciplín: běh na...
22.05.2012 | Alena Šáfrová

Výlet školní družiny

V sobotu 19. Května jsme pro změnu podnikli turistický výlet do našeho okolí, k rozhledně Nisanka. Zde na nás čekala řada rozličných tanečních i hudebních vystoupení, také sportovní hry, soutěže a úkoly pro děti s vílou NISOU. Kousek dál,...
21.05.2012 | Tamara Kobzíková

Helpíkův pohár

Helpíkův pohár je zdravotně - výchovná soutěž určena žákům pátých tříd základních škol (10 - 11 let). V tomto věku se děti učí mnoha potřebným dovednostem a začínají být schopny rozumově uvažovat. Rozvoj jejich myšlení a úroveň dosud získaných...
19.05.2012 | Martina Svobodová

Science gate - fyzikální hračka (9....

V pondělí 14. května 2012 se žáci 9. ročníku zúčastnili dalšího výukového programu z projektu Science gate. Tématem dvouhodinového workshopu byla „Fyzikální hračka“, ve kterém si objasnili principy fungování některých...
16.05.2012 | Alena Šáfrová

Den Evropy

Ve čtvrtek 10. května proběhl na 2. stupni poslední projektový den v letošním školním roce. Den Evropy prožili naši žáci již podruhé. Cílem bylo nabídnout žákům prostřednictvím činnostního učení možnost utvářet si integrovaný pohled na život v...
12.05.2012 | Veronika Čurdová

Stránky