Back to top

Mikuláš

Ve čtvrtek 6.12. 2012 navštívila andělská skupina za bohatého doprovodu čertů a v čele s Mikulášem malé dětičky v MŠ Lovecká. Celé povídání s básničkami a zpěvem bylo tradičně doprovázeno slzičkami těch nejmenších, až se Mikuláš...
12.12.2012 | Lenka Wünšová

Exkurze do dílen SOŠ

V novém školním roce pokračujeme sérií návštěv do středních škol, a tak první exkurze po projektu NADOTECH zavedla žáky 8. ročníku do dílen blízké střední odborné školy řemesel a služeb v Podhorské ulici.Vánoce už klepou na dveře, naše děti jsou...
12.12.2012 | Lenka Wünšová

Orion cup - florbal chlapci 6. a 7. tříd

V pátek 7. prosince jsme se zúčastnili již tradičního florbalového turnaje Orion cup v Městské hale v Jablonci nad Nisou v kategorii 6. a 7. třídy. Do naší skupiny bylo nalosováno celkem 5 škol - Gymnázium Balvan, ZŠ...
12.12.2012 | Veronika Čurdová

Realizace Minimálního preventivního...

Ve čtvrtek 29.11.2012 zavítal na naši školu již potřetí pan dr. Činčala z Centra generace v Liberci. Pro naše třídy si připravil opět zajímavé besedy obohacené o krátké filmové a hudební klipy. Žáci 6. a 7. ročníku...
12.12.2012 | Veronika Čurdová

Atletický den

V úterý 22.11. si děti naší školy opět zasportovaly v atletické hale „Střelnice“. Děti soutěžily s plným nasazením, seznámily se s prostředím atletické haly a porovnaly své sportovní dovednosti s ostatními spolužáky.
12.12.2012 | Jana Řeháčková

Výchova demokratického občana

V úterý 20. listopadu 2012 proběhl pro žáky II. stupně ZŠ projektový den k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Veškeré aktivity dne byly zaměřeny k pochopení fungování občanské společnosti, k přiblížení možností zapojení...
12.12.2012 | Kristýna Šulcová

Debrujáři - Model sluneční soustavy

Na schůzce (22. 11. 2012) jsme se nechali inspirovat debrujárským nápadem, který si Malí Stříbrujáři přivezli až z Koreje. Podle nich jsme si vyrobili malý model Sluneční soustavy, který demonstruje pohyb planet kolem Slunce. Po...
12.12.2012 | Alena Šáfrová

Debrujáři - Savost papíru

Na dnešní schůzce (15. 11. 2012) jsme opět zkoumali vlastnosti papíru. Tentokrát nás zajímala jeho savost. Lupou jsme nejprve prozkoumali strukturu papíru. Stejně velké vzorky osmi druhů papíru jsme zmačkali a ponořili do vody. Po chvíli jsme je...
12.12.2012 | Alena Šáfrová

Debrujáři - Mosty

Náplní schůzky Debrujárů (1. 11. 2012) bylo zkoumání vlastností některých materiálů. Prvním úkolem bylo postavit z archů kancelářského papíru jakýkoliv most a zjistit jeho pevnost. Postupným skládáním a zatěžováním mostů jsme zjistili, že papír může...
12.12.2012 | Alena Šáfrová

Debrujáři - Hlavolamy

Debrujáři se 8. 11. 2012 chystají na akci „Hrajeme si a přemýšlíme“ do liberecké Vědecké knihovny, kde budou mít pro veřejnost připravenou malou prezentaci. Za tím účelem jsme na schůzce vyráběli hlavolamy „krychle“. Nutno podotknout, že výroba není...
12.12.2012 | Alena Šáfrová

Kinderiáda

Ve středu 24. 10. 2012 se žáci 2. – 5. ročníků opět zúčastnili atletické soutěže Kinderiáda v hale Střelnice. Za 2.roč. závodili Vojtěch Falta a Pavla Kumstátová, za 3.roč. Tomáš Kubín a Nyamchuluun A. Za 4.roč. Jiří Pařízek a Kamila Paličová, za 5...
12.12.2012 | Jana Řeháčková

Debrujáři v IQ parku

V pátek 12. října oslavili debrujáři Libereckého kraje 20. výročí vzniku Asociace malých debrujárů ČR. Pro širokou veřejnost připravili akci „Debrujáři se představují“ v libereckém iQ parku. Během odpoledne jsme návštěvníky bavili pokusy s barvami,...
11.12.2012 | Alena Šáfrová

Stránky