Dokumenty

Směrnice
Název Soubory ke stažení
01. Organizační řád a jeho součásti PDF icon 01. Organizační řád a jeho součásti
02. Školní (vnitřní) řád školy PDF icon 02. Školní (vnitřní) řád školy
03. Sociálně patologické jevy PDF icon 03. Sociálně patologické jevy
05. Vnitřní platový předpis PDF icon 05. Vnitřní platový předpis
06. Evidence majetku PDF icon 06. Evidence majetku
07. Oběh účetních dokladů PDF icon 07. Oběh účetních dokladů
08. Ochrana majetku školy PDF icon 08. Ochrana majetku školy
09. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem PDF icon 09. Hospodaření s přebytečným a neupotřebitelným majetkem
10. Inventarizace majetku školy PDF icon 10. Inventarizace majetku školy
11. Provozní řád venkovních hracích ploch PDF icon 11. Provozní řád venkovních hracích ploch
12. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků PDF icon 12. Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
13. Spolupráce školy s policií PDF icon 13. Spolupráce školy s policií
14. Řády odborných učeben, kabinetů a budov PDF icon 14. Řády odborných učeben, kabinetů a budov
15. Řád školy v přírodě PDF icon 15. Řád školy v přírodě
16. Řád lyžařského výcvikového kurzu PDF icon 16. Řád lyžařského výcvikového kurzu
18. Řád školní družiny PDF icon 18. Řád školní družiny
19. Řád školní jídelny PDF icon 19. Řád školní jídelny
20. Zahraniční výjezdy PDF icon 20. Zahraniční výjezdy
21. Provozní řád PDF icon 21. Provozní řád
22. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance PDF icon 22. Pracovnělékařské služby pro zaměstnance
23. Pracovní náplně PDF icon 23. Pracovní náplně
24. Veřejné zakázky PDF icon 24. Veřejné zakázky
25. Evidence pracovní doby PDF icon 25. Evidence pracovní doby
26. Školní výlety PDF icon 26. Školní výlety
27. Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole PDF icon 27. Finanční kontrola – vnitřní kontrolní systém na škole
29. Poskytování cestovních náhrad PDF icon 29. Poskytování cestovních náhrad
30. Školení BOZP zaměstnanců a žáků PDF icon 30. Školení BOZP zaměstnanců a žáků
31. Stížnosti a jejich vyřizování PDF icon 31. Stížnosti a jejich vyřizování
32. Pokladna PDF icon 32. Pokladna
33. Traumatologický plán PDF icon 33. Traumatologický plán
34. Směrnice na ochranu dat PDF icon 34. Směrnice na ochranu dat
35. Směrnice k čerpání dovolené PDF icon 35. Směrnice k čerpání dovolené
36. Směrnice na ochranu osobních údajů PDF icon 36. Směrnice na ochranu osobních údajů
37. Poplatky ve školní družině PDF icon 37. Poplatky ve školní družině
38. Porušení kázně PDF icon 38. Porušení kázně
39. Spisový a skartační řád PDF icon 39. Spisový a skartační řád
40. Používání telefonů PDF icon 40. Používání telefonů
41. Zajištění bozp žáků školy PDF icon 41. Zajištění bozp žáků školy
42. Kontrola práce neschopných zaměstnanců PDF icon 42. Kontrola práce neschopných zaměstnanců
43. Školní jídelna - řád HACCP PDF icon 43. Školní jídelna - řád HACCP
44. Školní jídelna - provozní řád PDF icon 44. Školní jídelna - provozní řád
45. Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. PDF icon 45. Směrnice pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
46. Systém řízení rizik PDF icon 46. Systém řízení rizik
47. Prevence šikany PDF icon 47. Prevence šikany
48. Náhradová komise PDF icon 48. Náhradová komise
49. Grantový projekt – Škola pro mě PDF icon 49. Grantový projekt – Škola pro mě
50. EU peníze školám (šablony) PDF icon 50. EU peníze školám (šablony)
51. Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek PDF icon 51. Kontrola alkoholu nebo jiných návykových látek
52. Grantový projekt - Škola pro mě 2 PDF icon 52. Grantový projekt - Škola pro mě 2
53. Evidence a odepisovaného dlouhodobého majetku PDF icon 53. Evidence a odepisovaného dlouhodobého majetku
54. Vymáhání pohledávek PDF icon 54. Vymáhání pohledávek
55. Účetní uzávěrka PDF icon 55. Účetní uzávěrka
56. Používání tiskáren a kopírek PDF icon 56. Používání tiskáren a kopírek
57. Dotační tituly PDF icon 57. Dotační tituly
60. Dary PDF icon 60. Dary