Velcí malým aneb oslavy Dne dětí

01.06.2017 | Lenka Wünšová | celý článek
Den dětí je pro všechny vždy dnem zvláštním, plným radosti a také odměn. Naši malí již týden, možná i déle, žili v očekávání a velcí vlastně taky. Připravit oslavy pro 1. – 5. ročník znamenalo dát hlavy i ruce dohromady, sejít se a vyrábět. Nápady se jen sypaly, takže nakonec stanoviště obsadili ti nejzkušenější a trasu vymýšleli ti...

Dětský den

01.06.2017 | Pavlína Kubáčková | celý článek
Dne 1.6. jsme s našimi žáky absolvovali Dětský den. Přípravy a organizace se ujali žáci devátých a osmých tříd pod vedením paní učitelky Lenky Wünšové. Tímto bychom jim chtěli veřejně poděkovat! Dětský den probíhal převážně v blízkém okolí Novoveského rybníka a v přilehlém lese. Starší žáci si pro nás vytvořili...

Školní výlet na hrad Kost

31.05.2017 | Eva Breslerová | celý článek
Nezadržitelně se blíží konec školního roku a všichni žáci se těší, že si vyjedou na zasloužený školní výlet. Nejinak je tomu i u nás. Ve středu 31.5. si vyrazili na hrad Kost naši třeťáci, čtvrťáci a s nimi žáčci 2.B. Po parném předcházejícím dni jsme se probudili do poměrně zamračeného rána. Ale během cesty autobusem se nebe...

Informace k zápisu pro rodiče

31.05.2017 | Michaela Hanyšová | celý článek
Informační schůzky pro budoucí prvňáčky Informační schůzka a setkání se všemi rodiči budoucích prvňáčků před zahájením školního roku 2017/2018 se uskuteční: Pro žáky I. A v pondělí 12. června 2017 v 16.00 v 2. patře. Schůzku povede třídní učitelka Mgr...

Moderní hřiště v ulici Sokolí

31.05.2017 | Michaela Hanyšová | celý článek
Tak už je tady. Již dlouhá léta chybí žákům školy kvalitní venkovní hřiště. To by se mělo koncem příštího roku změnit. Na pozemku naproti budově školy v ulici Sokolí vznikne víceúčelové, oplocené hřiště s umělým povrchem o rozměrech 22 x 44, atletická rovinka s umělým povrchem pro sprint na 60 metrů a pískovým doskočištěm pro skok...

Návštěva pivovaru

29.05.2017 | Michaela Motyčková | celý článek
Dne 25.5.2017 v rámci výuky chemie navštívili žáci 9. ročníku pivovar Konrád ve Vratislavicích nad Nisou. Pan Pavel Regner nás seznámil s historii pivovaru a poté i s výrobou a expedicí piva. Exkurze se žákům velice líbila.

Recitační soutěž

29.05.2017 | Jana Řeháčková | celý článek
V pátek 26.5. se konala recitační soutěž žáků 1. - 5.ročníků. Této soutěže se zúčastnili žáci, kteří postoupili z jednotlivých třídních kol. V kategorii první ročníků zvítězil Dominik Hanousek (1.A), na druhém místě byla Emílie Baláková(1.A) a třetí Gabriela Kurťáková 1(B). Ve druhých ročnících byla nejlepší recitátorka Eliška Jaroušová...

Montessori - Výlet po Greenway Jizera...

29.05.2017 | Valerie Jakubíková | celý článek
Počkali jsme si na příznivé počasí a vydali se na výlet trochu dále. Půjčili jsme si koloběžky a jeli jsme z Malé Skály od Boučkova statku do Dolánek ke Dlaskovu statku. Žáci byli moc spokojení, všichni měli kvalitní koloběžku v požadované barvě, tempo měl každý své. Dokonce jsme se trochu smočili ve vodách Jizery a ve stínu lípy si...

Montessori - Návštěva Dopravního hřiště

22.05.2017 | Valerie Jakubíková | celý článek
V květnu jsme navštívili Dopravní hřiště v Jablonci. Ochotně nás přijali zaměstnanci Městské policie a dětem zapůjčili kola, koloběžky, helmy. Děti se zájmem jezdily po hlavních silnicích, využívaly pravou stranu vozovky, dávaly přednost chodcům. Hrály i na vybírání parkovného, na poldy a zloděje, zatýkaly pro pašovaný řidičský průkaz a...

Montessori - Návštěva tvořivé dílny ke...

22.05.2017 | Valerie Jakubíková | celý článek
Ke Dni matek jsme navštívili v DDM Vikýř tvořivou dílnu. Děti mohly pro maminky vyrobit kytičku z vlny a drátku. Někdo vyrobil do svazku tři, někdo celý puget. Ve Vikýři je vždy příjemná atmosféra a děti tuto možnost vždy rády využijí.

Preventivní program Maják - Klima třídy

22.05.2017 | Veronika Čurdová | celý článek
Ve čtvrtek 18. května přijeli lektoři z Majáku o.p.s. z Liberce na poslední preventivní program v letošním školním roce s názvem Klima třídy. Žáky 6. ročníku čekala celodenní práce zaměřená na zlepšování vztahů ve třídě. Program byl zaměřen především na spolupráci a podporu soudržnosti třídního kolektivu a také na rozvoj důvěry a...

Sítotisková dílna v I.M

17.05.2017 | Jakub Kahánek | celý článek
V úterý 16.5. nás během kosmické výchovy navštívil pan Jiří Zenkl - tatínek Majdy a July z naší třídy, zároveň grafik, který pro nás připravil  dílnu potisku triček zvanou SÍTOTISK. Seznámil nás s technikou, pomůckami, barvami i historií sítotisku. Poté jsme se mohli pustit do akce. Děti si zkoušely sítotisk a jejich bílá trička se...

Stránky