Den otevřených dveří

18.02.2017 | Michaela Hanyšová
Vážení rodiče, srdečně Vás všechny zveme i s Vašimi dětmi na „Den otevřených dveří ZŠ 5. května“, který se bude konat ve čtvrtek 23. března 2017. Společná prohlídka obou budov bude zahájena v 15.30 v budově Sokolí společným posezením a diskuzí. Program: 15.30 - slavnostní...

Osobnostní a sociální výchova

18.02.2017 | Lenka Wünšová
Osobnost, vztahy, komunikace, emoce, přátelství, rozhovor atp. - pojmy, které byly hlavním zdrojem činnostního učení v projektovém dni. Děti si formou hry, pomocí zábavných dotazníků či hledáním informací na internetu mohly ověřit, jak jsou na tom sami se sebou či ve vztahu k jiným ve skupině. V každém ročníku bylo...

Montessori - Informace k předzápisu

16.02.2017 | Jakub Kahánek
Milí rodiče, po příjemných dopoledních setkáních s vámi zasíláme informace k tomu, co nás čeká. Na řadě jsou termíny druhé předškoličky dětí v doposud nenavštívěné třídě. Většina z vás už je přihlášena. Bližší informace k nim naleznete na webu školy. Dále je před námi předzápis formou individuálních rozhovorů s vámi. Ty...

Živá knihovna profesí 2017

15.02.2017 | Lenka Wünšová
Poprvé v historii našeho regionu se setkali zástupci největších a nejznámějších firem, aby připravili pro budoucí uchazeče nádherný program s prezentacemi profesí. Regionální manažerka paní Ing. Naděžda Vojtíšková jako zástupce Svazu průmyslu a dopravy ČR za pomoci paní Popelkové uspořádala pro žáky základních škol dopolední...

Kurz bruslení 2.A (1. lekce)

15.02.2017 | Adéla Krásná
Ve čtvrtek 9.2. začal 2.A kurz bruslení pod vedením paní Petry Marat na zimním stadionu. Již na první hodině se pokročilí žáci přiučili mnoho nových věcí a ti, kteří stáli na bruslích poprvé, se na led směle pustili a vše hravě zvládli. Samozřejmě většinu neminuly pády, ale věřím, že během dalších hodin jich bude ubývat. 

Velká předškolička s vyráběním

15.02.2017 | Adéla Krásná
V úterý 7.2. se konala další z předškoliček pro rodiče s budoucími prvňáčky, tentokrát ve znamení pracovních činností. Nestříhali jsme však, ani nelepili, ale nechali jsme všechny vyzkoušet práci s keramickou hlínou. Všem se výrobky velice zdařily, žáčci jsou velice šikovní stejně jako jejich rodiče, kteří se velice aktivně do práce...

Zimní den na 2. stupni

06.02.2017 | Lenka Wünšová
Jsme téměř v polovině zimy a protože v našem regionu je sněhu stále dost a dost, pro starší děti jsme připravili den se sportovní tematikou. Někteří se pustili do bruslení, aby zopakovaly návyky z nižších ročníků, jiní zase dali přednost teplu a vodě v bazénu, no a letošní sedmička po kurzu lyžování nabídku na svah ve...

Maškarní bál

02.02.2017 | Markéta Kuncová
V úterý dopoledne hned, jak se rozdalo pololetní vysvědčení, se všichni žáci 1. stupně zahaleni do masek sešli v jídelně. Někteří ani nebyli ve svých maskách k poznání. Na improvizovaném parketu se předváděli smrťáci, čarodějové, princezny, piráti, indiáni, ale i upíři a lvi. Všichni si na parketu zatancovali, zahráli hry a do kola...

Montessori - Den hlavolamů

02.02.2017 | Dana Bartošová
Během pondělí jsme ve všech třídách Montessori užívali lámání hlav. Nikoliv však nad školními tématy, nebo snad fyzicky, ale nad přinesenými hlavolamy. Děti si přinesly Rubikovy kostky, Babylonské věže, ježky v kleci, skládačky, bludiště, slovní rébusy... a během svých prezentací se "zasvěcovaly" do fíglů i algoritmů jejich řešení. Řada...

Lyžařský výcvik - sjezdovky

29.01.2017 | Lenka Wünšová
Letošní výcvik na sjezdovkách byl pro děti výjimečný díky velkému množství sněhu, který napadl už začátkem ledna. Bohatá nadílka se nasypala na svahy, a tak nehrozily pády na zmrzlých plotnách a děvčata ze sedmičky si to pěkně užívala. První dny po seznámení s výzbrojí byly poněkud rozpačité, ale za chvíli to zvládly úplně všichni,...

Lyžařský výcvik - běžky

25.01.2017 | Veronika Čurdová
I v letošním školním roce čekalo na žáky 7. ročníku lyžování. V rámci výuky tělesné výchovy je zařazen povinný lyžařský výcvik v rozsahu 25 hodin. Tentokrát jsme měli na kurz v lyžařském areálu Břízky dostatek sněhu a ideální podmínky. Občas nás trošku potrápilo mrazivé počasí, ale i s tím jsme si poradili. Na běžkách se letos sešla...

Sportovní den - Bruslení

23.01.2017 | Adéla Krásná
​Poslední sportovní disciplínou, kterou jsme žákům prvního stupně nabídli, bylo bruslení. Byli jsme překvapeni, že více než 20 dětí již krásně bruslit umělo, někteří se to s námi hravě naučili. Zpočátku jsme byli rozděleni do dvou skupin, na začátečníky a pokročilé a začátečníci se učili zákaldní prvky s paní učitelkou Fléglovou. Velice...

Stránky